Aangifte doen van seksueel misbruik

Alle vormen van seksueel misbruik zijn strafbaar. Je kan dus aangifte doen van seksueel misbruik. Seksueel misbruik zijn seksuele handelingen die iemand onder dwang  moet uitvoeren of ondergaan of waar iemand getuige van moet zijn.  Dit is bijvoorbeeld aanranding, incest of verkrachting. Dwang hoeft niet alleen te bestaan uit lichamelijke bedreiging maar kan ook bestaan uit psychische druk, intimidatie en/of chantage.

In een situatie waarin er sprake is van seksueel misbruik zorgt de dader er vaak voor dat het slachtoffer afhankelijk is of dat er angst bestaat voor de dader.  Seksueel misbruik kan voorkomen binnen een familie, relatie of huwelijk, maar ook tussen mensen waartussen geen relatie bestaat.

Als er sprake is van seksueel misbruik kan je een melding of aangifte doen bij de politie, zodat die op de hoogte is van de problemen. Bij een melding kan de politie de dader niet oppakken. Om een dader te kunnen vervolgen is het nodig dat het slachtoffer zelf aangifte doet van seksueel misbruik. Na een aangifte van seksueel misbruik begint het politieonderzoek en wordt er gezocht naar bewijsmateriaal. Als na het afronden van het onderzoek voldoende bewijsmateriaal is verzameld beslist de Officier van Justitie of de dader wordt aangeklaagd.

Als het langer dan 12 jaar is geleden dat het misbruik heeft plaatsgevonden is het mogelijk dat het misdrijf is verjaard. Dit betekent dat de dader voor het misdrijf niet meer vervolgd kan worden.

Lees meer

Seksueel misbruik

Incest

Loverboy

Hallo veiligheid, dag nare ervaring

Huiselijk geweld

Waarom zou je contact opnemen met de politie

Post Author: Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *