Respect

Christen, jood, moslim, Hindoestaan, boeddhist of niet gelovig, iedereen heeft het recht en verdient het respect om zich vanuit zijn eigen religieuze achtergrond op zijn manier seksueel te ontwikkelen. Ook onderwerpen als homoseksualiteit en abortus liggen in bijna alle religies gevoelig. Maar dat neemt niet weg dat iedereen ermee te maken kan krijgen en daar, […]

Seks voor het huwelijk

Veel streng gelovigen vinden seks voor het huwelijk niet acceptabel en baseren zich hiervoor op religieuze regels. Dit geldt voor jongens en meiden, maar jongens kunnen zich hier vaak makkelijker aan onttrekken en wel seks voor het huwelijk hebben. Voor de meiden gelden vaak strengere gedragsnormen, als zij geen bloedverlies hebben op de huwelijksnacht, wordt […]

Cultuur en seks

Cultuur heeft een grote invloed op je beeld van seks en hoe vrij je hier mee omgaat. Je cultuur en opvoeding bepalen voor een groot deel je normen en waarden en dit bepaalt natuurlijk ook je idee over seks. Zo denken wij in de Nederlandse cultuur heel tolerant te zijn over seks. Nederland was het […]